Thursday, March 24, 2011

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ

ಮಂಗಳೂರು,ಮಾರ್ಚ್.24:ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವುನಗರ ಸಾರಿಗೆಮತ್ತು ಇತರ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ,ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ,ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರ ನಡವಳಿ 29-7-1993 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಯ ಚಾಲಕನ ಹಿಂಭಾಗದ 2 ಆಸನಗಳುಳ್ಳ 3 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 3 ಆಸನಗಳುಳ್ಳ 2 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಸು ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.