Friday, April 22, 2011

ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಳ

ಮಂಗಳೂರು.ಏಪ್ರಿಲ್.22: ಮಂಗ ಳೂರು ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರ ಮಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಅನಾ ಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಗೊಳಿ ಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನ ಹೊಂದಿ ರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾ ಚರಣಾ ದಳವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು,ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಗೀತಾ ನಾಯಕ್,ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ.ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.