Saturday, February 2, 2013

ಬ್ಯಾನರ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ

ಮಂಗಳೂರು,ಫೆಬ್ರವರಿ.02: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪರ ವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಅನ ಧಿಕೃ ತವಾಗಿ  ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈ ಗೊಳ್ಳಲು ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
       ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ  ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದವರಿಂದಲೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿಬಂದಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.