Monday, May 16, 2011

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಮಂಗಳೂರು,ಮೇ.16: ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿ ಗಳಾಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರು ಇಂದು ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿ ಪ್ರಭಾ ಕರ ಶರ್ಮಾ ಇವ ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕ ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.